Opbrengst direct overmaken?

Heb je buiten deze actiesite om al geld ingezameld voor het diaconaal project, of wil je rechtstreeks doneren aan het diaconaal project? Dan is dit de snelste manier om de opbrengst of gift over te maken, tegen de laagste transactiekosten:

Stort je opbrengst of gift op rekeningnummer NL35RABO0308316835 t.n.v. HGJB te Bilthoven o.v.v. 'diaconaal project'. 

Vast heel hartelijk dank!